31.1.16

Una història de l'amor i el matrimoni al MHCat                                                     [imatge extreta de descobrir.cat]

El Museu d'Història de Catalunya fins el 22 de maig ens ofereix la possibilitat de fer un viatge en el temps per comprovar com al llarg dels temps l'amor i tot el que se'n deriva i el matrimoni han viscut múltiples canvis i plantejaments segons el període històric en el que s'ha viscut.

Segons el propi Museu:
"L'amor i el matrimoni no sempre han anat de la mà, el matrimoni sovint ha estat una qüestió d'interès. I si bé a totes les cultures existeix la institució del matrimoni, el seu sentit ha estat molt diferent al llarg del temps.
L'exposició repassa els principals canvis que s'han donat en el matrimoni i en les maneres d'estimar-se al llarg del temps, des de l'època clàssica fins a l'actualitat. I en el recorregut descobrirem alguns dels costums i dels elements més característics de cada moment: el galanteig i la seducció, les creences, els costums del dia del casament i la funció social del matrimoni com a institució, entre d'altres."


 L'exposició "T'estimo? Una història de l'amor i el matrimoni" és una exposició entretinguda, curiosa, interessant, no tant pels continguts ja que n'hi ha molts que ja són prou coneguts, sinó per la manera com estan presentats i estructurats d'una forma cronològica, didàctica i amb materials i formats ben diversos.